Tuesday, November 17, 2009

TAKLIK

Assalamualaikum....

TAKLIK adalah perkataan Arab yang bererti: Suatu lafaz menggantungkan TALAK dengan bersyarat. TAKLIK yang boleh menjatuhkan TALAK adalah seperti berikut:

Pertama:

TAKLIK yang dibuat oleh suami pada bila-bila masa dan jatuh TALAK dengan melanggar TAKLIK itu. Antara lafaz TAKLIK yang boleh mnggantungkan TALAK itu ialah perkataan; JIKA, APABILA, MANAKALA dan sebagainya yang memberikan pengertian yang serupa dengannya.

CONTOHNYA:
1= JIKA awak masuk rumah ini awak TERTALAK....atau...
2= APABILA awak bercakap dengan si polan itu awak TERTALAK....atau...
3= MANAKALA awak balik kampung tanpa kebenaran saya, awak TERTALAK...

MAKA, gugurlah TALAK isteri yang di TAKLIK itu dengan melakukan perkara-perkara yang diTAKLIKkan itu seperti dalam contoh di atas iaitu:
i= Masuk rumah ini,
ii= Bercakap dengan si polan...dan...
iii= Balik ke kampung tanpa izin.

Kedua:

TAKLIK selepas AKAD NIKAH. Mengikut peraturan akad nikah yang dijalankan di negeri Johor Darul Ta'zim, setiap pasangan yang bernikah, si suami dikehendaki membaca lafaz TAKLIK seperti berikut:

"MANAKALA saya tinggalkan isteri saya.....(nama isteri).....selama 4 bulan hijrah berturut-turut ATAU lebih dengan sengaja ATAU paksa dan saya ATAU wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut padahal ia taatkan saya ATAU saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya ATAU kehormatannya ATAU harta bendanya, kemudian ia mengadu ATAU wakilnya mengadu kepada kadi dan MANAKALA sabit aduannya di sisi kadi ATAU mahkamah syariah dan ia ATAU wakilnya memberi kepada kadi bagi pihak saya $1.00 maka ketika itu TERTALAKlah ia dengan satu "TALAK KHULU", ATAU saya ghaib daripada isteri saya yang tersebut selama satu tahun ATAU lebih, jika ia ATAU wakilnya mengadu kepada kadi dengan berkata ianya tidak tertunggu lagi akan saya MANAKALA bersabit aduannya, nescaya TERTALAKlah ia satu TALAK, demikian lafaz TAKLIK saya".

(TAKLIK yang dibaca selepas akad nikah ini hendaklah difahamkan pengertiannya kepada si suami dan didengarkan TAKLIK itu kepada isterinya bagi membolehkan kedua pasangan suami isteri itu menjaga diri atau mengelakkan dari melanggar apa yang diTAKLIKkan itu).

**Sumber dari buku Perkahwinan dan Kekeluargaan Dalam Islam terbitan Jabatan Agama Johor...
.

No comments: