Wednesday, November 18, 2009

ILAK

Assalamualaikum...

ILAK adalah bahasa Arab yang ertinya "SUMPAH". Apa yang dimaksudkan dengan ILAK di sini ialah: "Seseorang suami bersumpah dengan nama Allah ATAU salah satu daripada sifat-sifatnya TIDAK MAHU menyetubuhi isterinya."

Sejarah timbulnya ILAK:

Berlaku di zaman jahiliah apabila seseorang suami itu benci dan marah kepada isterinya, mereka menggunakan sumpah tidak mahu menyetubuhi isterinya. Tujuan sumpah ini supaya isterinya itu menderita kerana tidak dapat bercampur dan merana kerana tidak dapat berkahwin dengan lelaki lain. Perbuatan yang demikian terus diamalkan selepas kedatangan Islam.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud: "Kepada orang-orang yang mengilak isterinya diberi tangguh 4 bulan lamanya, kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang."

Syarat sahnya ILAK:

1) Suami.
2) Baligh.
3) Berakal.
4) Boleh melakukan hubungan kelamin.

Lafaz ILAK:

1) Hendaklah sumpah ini dengan nama Allah ATAU salah satu daripada sifat-sifatnya. Ini bermakna, tidak berlaku ILAK jika menggunakan lafaz sumpah selain daripada nama Allah seperti nama nabi atau ka'abah atau lainnya.

2) Lafaz ILAK ini terbahagi kepada 2 bahagian:

i= Sorih (terang): Seperti suami berkata kepada isterinya "BILLAHI" (dengan nama Allah), ATAU tidak akan mensetubuhi awak samada dikaitkan dengan masa atau tidak.

ii= Kinayah (sindiran): Seperti suaminya berkata kepada isterinya; "Demi Allah, aku tidak akan menyentuh awak."

Apabila seseorang mengikat dirinya tidak mahu menyetubuhi isterinya samada disebutkan tempoh masa lebih 4 bulan ATAU tidak, maka dikatakan orang itu berILAK. Samada ILAK/bersumpah dengan nama Allah ATAU sifat-sifatnya, seperti ia berkata "Demi Allah".....ATAU "Demi Rahman! Saya tidak mahu menyetubuhi awak selama 5 bulan". Kalau kurang 5 bulan tidaklah dikatakan ILAK cuma berlaku sumpah sahaja. Hukum ILAK sedemikian adalah haram kerana ia menyiksa jiwa isterinya.

KIFARAH (denda) ILAK:

Seorang suami yang telah bersumpah TIDAK MAHU menyetubuhi isterinya, maka haramlah ke atasnya bersetubuh dengan isterinya melainkan setelah membayar KIFARAH (denda) seperti berikut:

1) Memerdekakan seorang hamba.
2) Memberi makanan kepada 10 orang fakir miskin (setiap seorang dengan kadar secupak (15 tahil) makanan yang mengenyangkan atau...
3) Memberi pakaian lengkap kepada 10 orang fakir miskin.
4) Berpuasa selama 3 hari berturut-turut (bagi memecahkan sumpah).

sumber dari buku Perkahwinan dan Kekeluargaan Dalam Islam terbitan Jabatan Agama Johor.
.

No comments: