Sunday, July 26, 2009

SEKADAR RENUNGAN (9)

Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud:

"Mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang haid.

Jawablah: Haid adalah kotor, kerana itu hendaklah kamu menjauhkan diri (yakni tidak menyetubuhi) dari wanita di waktu sedang haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka itu suci (berhenti haid dan sudah mandi). Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersuci."

(Surah Al-Baqarah ayat 222)

No comments: