Monday, July 13, 2009

SEKADAR RENUNGAN (5)

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin rakyat dan ia bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia bertanggungjawab atas keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin rumahtangga suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggungjawab atas mereka. Dan seorang budak (pelayan) adalah pemimpin (yakni penyelamat) harta benda milik tuannya dan ia bertanggungjawab atas keselamatan harta bendanya (yakni harta benda yang dipercayakan kepadanya)."

(Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)
.
.

No comments: