Monday, November 15, 2010

SIFAT QANA'AH

Assalamualaikum...

A- Pengertian Qana’ah:

~> Qana’ah ertinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Qana’ah bukan bererti hidup bermalas-malasan, tidak mahu berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Justeru orang yang Qana’ah itu selalu giat bekerja dan berusaha, namun apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia akan tetap rela hati menerima hasil tersebut dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Sikap yang demikian itu akan mendatangkan rasa tenteram dalam hidup dan menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak.

Abdullah bin Amru r.a. berkata: Bersabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya". (H.R.Muslim)

Orang yang memiliki sifat Qana’ah, memiliki pendirian bahawa apa yang diperolehi atau yang ada pada dirinya adalah ketentuan Allah.

Firman Allah SWT :
"Tiada sesuatu yang melata di bumi melainkan ditangan Allah rezekinya". (Hud : 6)

B- Qana’ah dalam kehidupan:

~> Qana’ah seharusnya merupakan sifat dasar setiap muslim, kerana sifat tersebut dapat menjadi pengendali agar tidak surut dalam keputus-asaan dan tidak terlalu maju dalam keserakahan. Qana’ah berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator hidup seorang muslim. Dikatakan stabilisator, kerana seorang muslim yang mempunyai sifat Qana’ah akan selalu berlapang dada, berhati tenteram, merasa kaya dan berkecukupan, bebas dari keserakahan, kerana pada hakikatnya kekayaan dan kemiskinan terletak pada hati bukan pada harta yang dimilikinya. Bila kita perhatikan banyak orang yang lahirnya nampak berkecukupan bahkan mewah, namun hatinya penuh diliputi keserakahan dan kesengsaraan, sebaliknya ramai orang yang sepintas lalu seperti kekurangan namun hidupnya tenang, penuh kegembiraan, bahkan masih sanggup mengeluarkan sebahagian hartanya untuk kepentingan sosial. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya :

Dari Abu Hurairah r.a. bersabda Nabi SAW: "Bukanlah kekayaan itu banyak harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati". ( H.R.Bukhari dan Muslim)

Kerana hatinya sentiasa merasa berkecukupan, maka orang yang mempunyai sifat Qana’ah, terhindar dari sifat haloba dan tamak, yang cirinya antara lain suka meminta-minta kepada sesama manusia kerana merasa masih kurang puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.

Disamping itu Qana’ah juga berfungsi sebagai dinamisator, yaitu kekuatan batin yang selalu mendorong seseorang untuk meraih kemajuan hidup berdasarkan kemandirian dengan tetap bergantung kepada kurniaan Allah.

Berkenaan dengan Qana’ah ini, Nabi Muhammad SAW telah memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam sebagaimana terungkap dalam riwayat berikut ini:

Dari Hakim bin Hizam r.a. Ia berkata : "Saya pernah meminta kepada Rasulullah SAW dan beliaupun memberi kepadaku. Lalu saya meminta lagi kepadanya, dan beliaupun tetap memberi. Kemudian beliau bersabda: "Hai Hakim! Harta ini memang indah dan manis, maka siapa yang mengambilnya dengan hati yang lapang, pasti diberi berkat baginya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan hati yang rakus pasti tidak berkat baginya. Bagaikan orang makan yang tak kunjung kenyang. Dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.

Berkata Hakim: " Ya Rosulullah! Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak akan menerima apapun sepeninggalan engkau sampai saya meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar RA. (sebagai Khalifah) memanggil Hakim untuk memberinya belanja (dari Baitul Mal) tetapi ia menolaknya dan tidak mau menerima sedikitpun pemberian itu. Kemudian Abu Bakar berkata: "Wahai kaum muslimin! saya persaksikan kepada kalian tentang Hakim bahwa saya telah memberikan haknya yang diberikan Allah padanya". (H.R.Bukhari dan Muslim )

Qana’ah itu bersangkut paut dengan sikap hati atau sikap mental. Oleh kerana itu untuk menumbuhkan sifat Qana’ah diperlukan latihan dan kesabaran. Pada tingkat permulaan mungkin merupakan sesuatu yang memberatkan hati, namun jika sifat Qana’ah sudah membudaya dalam diri dan telah menjadi sebahagian dalam hidupnya maka kebahagiaan didunia akan dapat dinikmatinya, dan kebahagiaan di akhirat kelak akan dicapainya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya:

"Qana’ah itu adalah simpanan yang tak akan pernah lenyap". (H.R.Thabrani)

Demikianlah betapa pentingnya sifat Qana’ah dalam hidup, yang apabila dimiliki oleh setiap orang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong terwujudnya masyarakat yang penuh dengan ketenteraman, tidak cepat putus asa, dan bebas dari keserakahan, seta selalu berfikiran positif dan maju.

Betapa tidak, kerana sebenarnya dalam Qana’ah terkandung unsur pokok yang dapat membangun peribadi muslim yang menerima dengan rela apa adanya, memohon tambahan yang pantas kepada Allah serta usaha dan ikhtiar, menerima ketentuan Allah dengan sabar, bertawakkal kepada Allah, dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia.

1 comment:

baincardin said...

Selamat Menyambut Aidiladha!!!~ ^_^