Thursday, November 03, 2016

Fidyah dan cara perlaksanaannya.

Assalamu'alaikum.

Fidyah dan cara perlaksanaannya.

Fidyah adalah denda ke atas seseorang Islam yang telah baligh kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu ataupun sengaja melewatkan puasa ganti (qada') bulan Ramadhan.

p/s: Terima kasih atas perkongsian.

No comments: